ค่าบริการ-Priser-Prices

ค่าบริการในการล่าม แปลและรับรองเอกสารจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของบริการ กรุณาสอบถามหรือส่งเอกสารมาได้ที่อีเมล์ thainor.no@gmail.com
 
ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการล่วงหน้าที่บัญชีเลขที่ 1214.44.21211 หรือชำระค่าบริการผ่าน Vipps
 
 

Pris på tolking, oversettelse og legalisering av et dokument evalueres basert på hvilket type dokument eller tolking det er. Vennligst send din forespørsel eller ditt dokument til thainor.no@gmail.com.

Alle tjenester skal betales forskuddsvis til bankkonto nr. 1214.44.21211 eller via Vipps

 


Prices of interpretation, translation and legalisation of a document is evaluated differently. The prices depend on what type of document or interpretation it is. Please send your inquiry or your document to thainor.no@gmail.com.

All services paid in advance to account no. 1214.44.21211 or via Vipp

 

 

Disclaimer

ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุไปรษณีย์สูญหาย
Vi holdes ikke ansvarlig for tapte pakker/konvolutter.
We are not responsible for lost parcels.

332418578_505478685133406_7655324660161516982_n

 
Advertisement